Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Säkerhet

På denna flik kan man välja att överskrida en eller flera av QlikViews säkerhetsåtgärder mot fientliga makron och inbäddade skript i QlikView-dokument. Det kommer inte att visas några varningsdialoger som frågar om användaren accepterar potentiellt skadliga dokument. Använd dessa alternativ med försiktighet och endast när du arbetar med säkra dokument.

Modul (Tillåt CreateObject och
filåtkomst)
Markera denna kryssruta om du vill stänga av funktionen som kontrollerar om makron innehåller CreateObject eller försöker komma åt externa filer.
Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser) Markera denna kryssruta om du vill stänga av funktionen som letar efter skript som innehåller kommandot execute och kvalificeraren mode is write i select-satser.
Start (Starta program och
dokument från knapp, skript eller modul)
Markera denna kryssruta om du vill stänga av funktionen som hindrar QlikView från att starta externa program från QlikView-skript, moduler eller knappar.
Arkiv (Spara dokumentet och exportera data
till fil)
Markera denna kryssruta om du vill hindra QlikView från att spara eller exportera till filer med tvivelaktiga filtillägg.
Bekräfta start från makro Om det här alternativet är ikryssat ombeds användaren att bekräfta starten av andra applikationer från ett makro.