Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Exportera

I gruppen Kopiera till Urklipp gör man inställningar för hur arkobjekt ska kopieras till Urklipp.

I gruppen Inkludera namnlist och ram går det att ange inställningarna separat för var och en av följande arkobjektstyper: Listbox, statistikbox, multibox, tabellbox, indata-box, aktuella val-box och diagram för huruvida inkludera dessa layoutfunktioner eller inte i kopieringen.

Du kan göra inställningar för kopiering av tabeller under Kopiera tabell: Format. Från kommandot Kopiera till Urklipp i objektmenyn för QlikView-tabeller kan du göra ytterligare val angående den information som ska inkluderas vid export.

Hela tabellen Om alternativet är markerat kommer en formaterad tabell, komplett med urvalsstatus, att kopieras. Inställningen rekommenderas om du kopierar för att presentera information.
Endast dataceller Om alternativet är markerat kopieras endast rådata. Inställningen rekommenderas för att snabbt flytta data mellan dokument.
Visa alternativ i meny Om alternativet är markerat kommer båda alternativen alltid att kunna nås från kommandot Kopiera till Urklipp för tabeller.

 

I gruppen Ersätt bild som standard kan du ange vad som ska placeras i Urklipp när kommandona Klipp ut och Kopiera används (Redigera-menyn). Normalt kopieras bara en bild av arkobjektet, men för ett antal arkobjekt finns det ytterligare alternativ:

Tabell för tabeller Markera alternativet för att kopiera tabeller (tabellboxar, raka tabeller och pivottabeller) i tabellformat i stället för som en bild.
Värden för diagram Markera alternativet för att kopiera diagram som underliggande tabellvärden i stället för en bild.
Möjliga värden för listboxar Markera alternativet för att kopiera listboxar som möjliga värden i stället för en bild.
Text för knappar Markera alternativet för att kopiera knappar som text i stället för bild.
Text för textobjekt Markera alternativet för att kopiera textobjekt som text i stället för en bild.
Markeringar för aktuella val-box Markera alternativet för att kopiera aktuella val-boxar som texturvalsmarkering i stället för en bild.

Inställningen Urklipp-zoom, som är oberoende av den aktuella zoominställningen för arket, avgör storleken på den kopierade bilden. Större bilder ger bättre bildkvalitet, till priset av ökad storlek.

 

I gruppen Urvalsmarkeringar vid export anger man om urvalsmarkeringar ska användas vid export till vissa angivna filtyper.

Vid HTML-export Markera alternativet om urvalsmarkeringar ska visas vid export till HTML.
Vid BIFF-export Markera alternativet om urvalsmarkeringar ska visas vid export till BIFF (Excel).

 

I Standardalternativ vid export görs inställningar för exportformatering.

Talformat Talformateringen för numeriska data i QlikView är inte alltid kompatibel med andra program. Det kan bland annat bero på användarinställningar. I listrutan väljer du mellan tre alternativ för Talformat för numeriska data som ska exporteras.

Fullständig formatering
Numeriska data exporteras med fullständigt talformat, d.v.s. så som de ser ut i arkobjekten i dokumentet.

Utan tusentalsavgränsare
Tar bort tusentalsavgränsare från numeriska data.

Utan formatering
Tar bort all talformatering från numeriska data och exporterar de rena talen. Decimalavgränsare kommer att sättas i enlighet med vad som definierats i systeminställningarna (Kontrollpanelen).
Kodning Du kan ställa in den teckenuppsättning du vill ha som standard vid export i nya dokument. Välj ett av följande alternativ: ANSI, Unicode eller UTF-8.
Använd nationella inställningar för HTML-export Med detta alternativ används operativsystemets nationella inställningar för decimalavgränsaren vid export till HTML. Om du avmarkerar alternativet används en decimalpunkt, oberoende av de regionala inställningarna.

 

I gruppen Alternativ för Skicka till Excel görs standardinställningar för formatering när menykommandot Skicka till Excel används.

Anpassa Excel-palettens färger vid export Om kryssrutan inte är markerad ersätter Excel de färger som valts i QlikView med färger från standardpaletten. De ursprungliga färgerna ersätts med de färger som bäst motsvarar färgerna i standardpaletten.