Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Design

I gruppen Genvägar för skript och makro kan man anpassa tangentbordet till vissa åtgärder i dialogen för felsökning av skript.

Generera en lista över alla tillgängliga kortkommandon i skriptet genom att trycka Ctrl+QS i skriptet.

Redigera Välj ett kommando från listan och klicka på knappen Ändra för att anpassa tangentbordets genväg för kommandot.

Det finns två valfria Nyckelbindningar:

Visual Basic Ställer in tangentbordets genvägar till den standard som återfinns i Visual Basics felsökningsmiljö.
Visual C++ Ställer in tangentbordets genvägar till den standard som återfinns i Visual C++s felsökningsmiljö.

 

Använd alltid loggfiler för nya dokument En loggfil (.log) genereras när skriptet exekveras. Filen innehåller en tidsangivelse för start och slutpunkt, exekverade skriptlinjer, antal rader som genererats av skriptlinjerna och, om skriptexekveringen inte lyckades, ett felmeddelande.
Exempelstorlek på filguide (rader) Anger antal poster som lästs in i tabellfilguiden för att analysera en tabell som håller på att läsas in.
Standardskriptmotor Välj mellan VBScript och JScript.
Inställningar för rutnät Avstånd mellan fästpunkter (mm)
Anger avståndet mellan fästpunkter när designrutnätet visas.
Radavstånd (mm)
Anger avståndet mellan fästpunkter när designrutnätet visas.
Standardenhet för marginal Här kan du ange om standardenheten för marginaler på sidan Skriv ut: Layout ska vara cm eller tum.
Standard layoutnivå Välj en av stilarna för objektens layoutnivå. Nivån du väljer blir standardformat i alla nya dokument.
Standardformat för arkobjekt Välj en av de tillgängliga stilarna för arkobjekt i denna listruta. Den stil man väljer här kommer att användas på alla arkobjekt i dokumentet.
Standardtema Här kan du välja ett QlikView-tema som ska vara standardtema i nya dokument. För att kunna användas måste temat alltid kunna nås från datorn. Det är även viktigt att temat har definierats för samtliga objekt som kan förekomma i ett QlikView-dokument.
Längst ned i listrutan finns kommandot Bläddra... som kan användas om temafilen ligger på ett annat ställe än i standardkatalogen för QlikView-teman. Om inget standardtema har angivits, skapas nya dokument utan standardtema.
Visa alltid designalternativ i objektmenyerna Om denna kryssruta är markerad är alla designalternativ alltid tillgängliga i kontextmenyerna.
Om den är avmarkerad kan vissa designalternativ endast nås när kommandot Designrutnätet för Visa-menyn är på.