Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Redigerare

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användarinställningar: Redigerare

Här kan du ange egna inställningar för text i QlikViews redigeringsdialoger. Dessa är bland annat dialogerna Redigera skript, Redigera uttryck och makroredigeraren i dialogen Redigera modul. Här kan du ange inställningar för teckensnitt, teckenstorlek, stil och färg för ett antal olika texttyper som kan markeras i textrutan.

Skript och uttryck

Vanlig text All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
Nyckelord Nyckelorden som används i skriptet, t.ex. load, select, directory, semantic osv.
Kommentarer Kommentarer som skrivs i skript eller diagram.
Fel Fel som QlikView upptäcker i skript eller diagramuttryck.
Markerad text När du placerar markören intill en parentes i skript, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.
Fältnamn Namn på fälten som ska läsas in och användas i tabeller.
Litteraler Text som ska läsas in i form av en textsträng (vanligen omgiven av enkla citationstecken).
Funktioner Funktionerna som används i skriptet, t.ex. div, left, if, num etc. och diagram.
Filnamn Namn på filerna från vilka fälten ska hämtas.
Makro i skript Variabler som används i skript.
Aggregeringsfunktioner Aggregeringsfunktioner som används i skriptet, t.ex. sum, min, max etc.
Operatorer Operatorerna som används i skriptet, t.ex. + like), osv, och i uttryck.
Tabelletiketter Etiketter som tilldelats specifika tabeller.
Set-analys De set-identifierare, set-modifierare och set-operatorer som används i uttryck.

Modul

Vanlig text All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
Nyckelord De specifika nyckelorden i VBScript eller JScript.
Markerad text När du placerar markören intill en parentes i skript, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.

Uttryck i diagram

Vanlig text All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
Kommentarer Kommentarer i diagramuttrycken.
Fel Fel som QlikView upptäcker i uttrycken, t ex saknade parenteser.
Markerad text När du placerar markören intill en parentes i uttryck, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.
Fältnamn Namn på fälten som används.
Funktioner Vanliga QlikView-funktioner för diagramuttryck.
Filnamn Namn på filerna från vilka fälten ska hämtas.
Aggregeringsfunktioner Aggregeringsfunktioner som används i skriptet, t.ex. sum, min, max etc.
Operatorer Operatorer som används i uttryck, t.ex +, like), etc.
Set-analys De set-identifierare, set-modifierare och set-operatorer som används i uttryck.

Grundteckensnitt för alla typer
Teckensnittet och storleken som väljs i denna grupp kommer att tilllämpas på alla texttyper. Egenskaper som färg samt fet, kursiv eller understruken stil kan ställas in individuellt med hjälp av kryssrutorna.

Knappen Förgrundsfärg öppnar en färgpalett där du kan välja en fördefinierad färg eller ange en egen förgrundsfärg.

För att återställa värdena kan du klicka på knappen Standard.

Följande funktioner kan också användas i redigerare:

Visa popup-hjälp för funktioner Markera alternativet om ett litet popup-fönster ska visas när du skriver in en funktion.
Kom ihåg markörplacering Om detta alternativ är markerat kommer dialogerna Redigera skript och Redigera makron att komma ihåg var markören var placerad när dialogen lämnades. Om denna ruta inte är markerad, kommer markören att vara placerad i början av makromodulen respektive i slutet av skriptet.
Kopiera i rtf-format Markera alternativet om text ska kopieras från redigeringsfönstren och lagras i Urklipp, inte bara som ren text utan även som RTF. Det gör det möjligt att klistra in texten fullt formaterad i dokument med stöd för RTF-import.