Gå till huvudinnehåll

Spaljéinställningar

Layouten på diagrammets spaljé regleras av de olika inställningarna i den här dialogen.

Tillåt Spaljédiagram Markera denna kryssruta för att skapa en uppsättning diagram baserade på diagrammets första dimension.
Tillåt en andra spaljédimension Markera denna kryssruta för att inkludera den andra dimensionen i spaljédiagrammet. Om en andra dimension används, visas första dimensionens värden som kolumner i spaljén, medan den andra dimensionens värde visas som rader.
Antal kolumner Välj Auto för att låta QlikView bestämma hur många kolumner som ska visas eller välj Fast för att själv ställa in antalet.
Antal rader Välj Auto för att låta QlikView bestämma antalet rader som ska visas eller välj Fast för att själv ställa in antalet.