Gå till huvudinnehåll

Systemfält

Förutom att extrahera fält från datakällan skapar QlikView även systemfält. Dessa börjar alla på $ och kan visas i listboxar ungefär som vanliga fält. Systemfälten skapas normalt under skriptexekveringen och används framför allt som hjälp vid dokumentdesign.

Visa systemfält

Gör så här:

  1. Högerklicka arket och välj Systemfält.
  2. Kryssa i Visa systemfält.

Systemfälten är nu tillgängliga på samma sätt som andra fält.

Tillgängliga systemfält

Följande systemfält kan visas:

$Table Visar alla interna tabeller som lästs in av skriptet. När en enda tabell är vald visas en infosymbol i listboxens namnlist. Om tabellen kommer från en fil kan du visa den genom att klicka här.
$Field Visar inlästa fält. Genom att ställa in listboxen som Visa frekvens på sidan Egenskaper listbox: Allmänt, är det sedan enkelt att detektera nyckelfält som finns i flera olika interna tabeller.
$Fields Talen i listboxen motsvarar antal fält i olika tabeller.
$FieldNo Listboxen visar fältens plats i tabellerna.
$Rows Listboxen visar antal rader i tabellerna.
$Info Om Info-tabeller har inkluderats i dokumentet visas deras namn här.

Systemtabell

QlikView kan automatiskt skapa en pivottabell som använder sig av systemfälten. Tabellen heter System Table och innehåller två dimensioner: $Field och $Table och uttrycket only([$Field]). Standardinställningen för systemtabellen är att den sorteras efter frekvens. Systemtabellobjektet är inte tillgängligt i QlikView Server-klienter (AJAX och plugin-klienter).

Skapa en systemtabell

Gör så här:

  1. Högerklicka arket och välj Nytt arkobjekt.
  2. Välj Systemtabell.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view