Gå till huvudinnehåll

Statusfält

Under arket finns statusfältet. Välj Visa och Statusfält för att aktivera/inaktivera det. Det innehåller värdefull information:

Till vänster kan flera saker visas: när QlikView är klart för val visas texten Klar; om markören flyttas över ett grafiskt diagram visas koordinaterna.

Det är också möjligt att få hjälp på statusfältets vänstra sida. Om man klickar på ett kommando eller en knapp utan att släppa musknappen, visas hjälp till vänster på statusfältet. Om man flyttar markören utanför kommandot eller knappen innan man släpper musknappen, kommer kommandot inte att utföras.

I mitten av statusfältet visas en tidsangivelse. Den visar när data senast laddades.

En AND-indikator visas om det aktiva objektet är i och-läge.

På statusfältets högra sida visas antalet distinkta valbara (eller valda) värden över det totala antalet distinkta värden. Siffrorna föregås av bokstaven D.

Längre till höger visas det aktiva fältets frekvens, d.v.s. antalet poster i den tabell där fältet uppträder för första gången över det totala antalet poster. Siffrorna föregås av bokstaven F.

Slutligen finns det en indikator (lysdiod) allra längst till höger i statusfältet. Om det finns gjorda val som inte syns på det aktiva arket, är indikatorn grön.