Gå till huvudinnehåll

Flytta och ändra storlek på diagramkomponenter

Det går att ändra storlek eller flytta på många av de olika diagramkomponenterna.

Om man håller nere skift- och ctrl-knapparna samtidigt medan ett diagram är aktiverat, kommer man in i redigeringsläget för diagramlayouten. I redigeringsläget visas tunna, röda rektanglar runt de diagramkomponenter som kan flyttas eller ändra storlek. Med hjälp av drag-och-släpp-teknik kan man sedan flytta runt de olika komponenterna.

Följande komponenter kan ändras:

Diagramtiteln och diagrammets teckenförklaring kan både ändra storlek och placering. De kan placeras vid diagrammets övre, nedre, vänstra eller högra kant. Man kan även välja att låta den vara fritt flytande på valfri plats i diagrammet.

Friflytande text kan flyttas var som helst i diagrammet. Den omgivande rektangeln kan ändra storlek så att en längre text eller text på flera rader får plats.

Diagramaxlarna och deras etiketter kan ändra storlek.

Cykeluttrycksikoner och snabbvalsikoner kan flyttas till ett fritt flytande läge på valfri plats i diagrammet.

Själva Ritytan kan inte ändra storlek eller placering i redigeringsläge, utan kommer att visas i det utrymme som lämnas mellan axlarna och den dockade förklaringen och titeln.