Gå till huvudinnehåll

Arkegenskaper: Händelser

PÅ DEN HÄR SIDAN

Arkegenskaper: Händelser

Händelser kan man ange aktiviteter (även makron) på arknivå.

Inte alla aktiviteter kan kallas på från följande händelser.

Observera: Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.
Observera: Aktiviteter som startar andra aktiviteter, så kallade överlappande aktiviteter, kan få oförutsedda konsekvenser och stöds inte!
Arkhändelser

Här kopplar man samman aktiviteter som ska utlösas med bestämda händelser på arket. När man trycker på knappen Lägg till aktivitet för någon av händelserna kommer man till sidan Aktiviteter. På denna sida kan man lägga till en aktivitet som ska utlösas. I denna lista väljer man ett existerande Kör makro eller skriver in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron. När händelsen har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet och det går att ändra aktiviteten för händelsen. Följande Arkhändelser kan konfigureras:
När arket aktiveras
Åtgärden kommer att utföras varje gång arket aktiveras.
När arket lämnas
Åtgärden kommer att utföras varje gång arket avaktiveras.