Gå till huvudinnehåll

Ark: Objektmeny

Menykommandon:

Egenskaper Öppnar dialogen Arkegenskaper där diagrammets egenskaper kan ställas in.
Välj fält Öppnar sidan Arkegenskaper: Fält där man kan välja ett eller flera fält som ska visas som en listbox på arket.
Nytt arkobjekt Öppnar en överlappande meny med ett antal olika arkobjekt.
Kopiera ark Skapar en fullständig kopia av hela arket med alla dess arkobjekt. Kopian får namnet ”Kopia av arknamn” och placeras sist bland dokumentets ark.
Klistra in arkobjekt Klistrar in arkobjekt som tidigare har kopierats till arkets urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+V.
Klistra in arkobjekt som länk Klistrar in ett länkat objekt som tidigare har kopierats till Urklipp på arket. Objektet är direkt länkat till sin förlaga och delar alla egenskaper och objekt-ID med denna.
Skriv ut Öppnar dialogen Skriv ut där utskriftsinställningar kan anges. Utskrift av ark gör att en bild av arkområdet inklusive eventuella arkobjekt skrivs ut.
Kopiera bild till Urklipp Kopierar en bild av arkområdet (endast) till Urklipp i form av en bild.
Exportera bild till fil Öppnar en dialog där man kan spara en bild av det aktiva arket i en fil. Bilden kan sparas i bmp-, jpg-, gif- eller pngformat.
Hjälp Öppnar QlikView-hjälpen.
Ta bort Avlägsnar arket och alla dess arkobjekt.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com