Gå till huvudinnehåll

Skicka till Excel

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skicka till Excel

Exporterar tabellen till Microsoft Excel som startar automatiskt om det inte redan körs. Tabellen visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.

Standardbegränsningar i antal rader och kolumner

Standardvärdet för högsta antal rader och kolumner i Excels exportfil är:

  • 1 048 566 rader per ark. För pivottabeller: 1 048 566 kolumndimensioner. 10 rader kan läggas till efter exporten.
  • 16 384 kolumner per ark. Om antalet kolumner överstiger gränsen trunkeras den exporterade filen och det skickas ett varningsmeddelande.