Gå till huvudinnehåll

Val-menyn

Val-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Bakåt Återgår till föregående logiska tillstånd. Berör värdeurval och alla kommandon i Val-menyn. QlikView sparar en lista över de senaste 100 layoutändringarna. Varje Bakåt-kommando flyttar ytterligare ett steg bakåt i listan. Motsvaras av kortkommandot: Skift + vänsterpil
Framåt Återgår till det logiska tillståndet före ett Bakåt-kommando. Växla mellan två alternativ med hjälp av Bakåt och Framåt. Motsvaras av kortkommandot: Skift + högerpil
Lås Låser alla aktuella val. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+L
Lås upp Låser upp alla låsta val. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+U
Rensa Använder ett utgångsläge (raderingsläge) i ett QlikView-dokument. Detta raderingsläge kan ställas in, se Gör till raderingsläge nedan.
Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+D.
Radera allt Upphäver alla icke låsta val.
Lås upp och radera alla Raderar alla aktuella val.
Gör till raderingsläge

Gör aktuellt urval till Raderingsläge.

Variabler med alternativet Inkludera i bokmärken återgår till sina ursprungliga värden när Gör till raderingsläge körs.

Återställ raderingsläge Återställer raderingsläget.