Gå till huvudinnehåll

Välja fältvärden

PÅ DEN HÄR SIDAN

Välja fältvärden

För att göra ett val i ett fält behöver man endast klicka på värdet. När cellen är vald blir den grön för att visa dess nya, valda status. Valet kan påverka tillstånden för ett stort antal värden i andra arkobjekt, både på det aktuella arket och på andra ark.

Valbara celler visas i vitt. Gråa celler motsvarar fältvärden som är uteslutna av gjorda val. När ett val görs, skapas automatiskt länkningar mellan alla associerade tabeller.

Val kan göras i de flesta arkobjekt.

För att ta bort ett tidigare val klickar man på det igen. Det går även att välja Radera i Objekt-menyn eller välja något av Radera-kommandona i Val-menyn. När man klickar på ett uteslutet värde, raderas de tidigare val som är i konflikt med det val man gör, medan det värde man klickar på blir grönt.

Val kan även göras genom fritextsökning av önskade värden.