Gå till huvudinnehåll

Logiska tabeller

Varje LOAD- eller SELECT-sats genererar en tabell. Normalt behandlar QlikView resultatet av var och en av dessa som en logisk tabell. Det finns dock undantag till regeln:

  • Om två eller flera satser resulterar i tabeller vars fältnamn är identiskt lika, konkateneras tabellerna och behandlas som en logisk tabell.
  • Om en LOAD- eller SELECT-sats föregås av något av följande prefix, förändras data eller behandlas annorlunda:
concatenate Denna tabell konkateneras med (läggs till i) en annan namngiven tabell eller den senast skapade logiska tabellen.
crosstable tabellen konverteras från korstabellformat till kolumnformat.
generic Tabellen delas upp i flera logiska tabeller.
info Tabellen laddas inte som en logisk tabell, utan som en informationstabell som innehåller länkar till extern information såsom filer, ljud, webbadresser etc.
intervalmatch Tabellen, som måste innehålla exakt två kolumner, tolkas som numeriska intervall, vilka associeras med diskreta tal i ett specifikt fält.
join Tabellen länkas (join) av QlikView till en annan namngiven tabell eller senast skapade logiska tabell över de gemensamma fälten.
keep Denna tabell reduceras till de fält som den har gemensamma med en annan namngiven tabell eller med den senast skapade logiska tabellen.
mapping Tabellen, som måste innehålla exakt två kolumner, laddas som en mappningstabell och associeras aldrig med andra tabeller.
semantic Tabellen laddas inte som en logisk tabell, utan som en semantisk tabell som innehåller relationer som inte ska länkas, t.ex. föregångare, efterföljare och andra referenser till andra objekt av samma typ.

När laddningen är avslutad, är de logiska tabellerna associerade.