Gå till huvudinnehåll

Associera/välja NULL-värden från ODBC

Det går att associera och/eller välja NULL-värden från en ODBC-datakälla. En skriptvariabel har definierats för detta ändamål. Följande syntax kan användas:

SET NULLDISPLAY=<sym>;

Symbolen <sym> kommer att ersätta alla NULL-värden från ODBC-datakällan på den lägsta indatanivån. <sym> kan vara valfri sträng.

För att återgå till den ursprungliga tolkningen, använd följande syntax:

SET NULLDISPLAY=;

Observera: NULLDISPLAY påverkar bara data från en ODBC-datakälla.

Om du vill att QlikView-logiken ska tolka NULL-värden som returneras från en ODBC-koppling som tomma strängar lägger du till följande syntax i skriptet framför en SELECT-sats:

SET NULLDISPLAY=";

Observera: Här består " i själva verket av två enkla citattecken utan mellanslag.