Gå till huvudinnehåll

OtherSymbol

Definierar att en symbol som ska behandlas som "alla andra värden" före en LOAD/SELECT-sats. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

OtherSymbol

Example:  

set OtherSymbol='+';

LOAD * inline

[X, Y

a, a

b, b];

LOAD * inline

[X, Z

a, a

+, c];

Fältvärdet Y='b' länkar nu till Z='c' via den andra symbolen.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view