Gå till huvudinnehåll

GetExtendedProperty - diagramfunktion

Denna funktion returnerar värdet för en namngiven utökad egenskap i arkobjektet med det angivna objekt-ID:t. Om objectid inte ges kommer det arkobjekt som innehåller uttrycket att användas. En utökad egenskap definieras för komplementobjektet i dess definitionsfil.

Syntax:  

GetExtendedProperty (name[, objectid])

Example:  

GetExtendedProperty ('Greeting')