Gå till huvudinnehåll

NORMDIST - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

NORMDIST - skript- och diagramfunktion

NORMDIST() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NORMINV på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.