Gå till huvudinnehåll

Rename table

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rename table

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera interna tabeller i QlikView efter att de har lästs in.

Antingen kan rename table- eller rename tables-syntaxen användas.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya tabellnamn.
oldname Det gamla tabellnamnet.
newname Det nya tabellnamnet.

Limitations:  

Två tabeller med olika namn kan inte byta namn till samma namn. Skriptet körs utan fel, men den andra tabellen byter inte namn.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;