Gå till huvudinnehåll

Unqualify

PÅ DEN HÄR SIDAN

Unqualify

Unqualify-satsen upphäver bestämning av fältnamn som tidigare definierats av Qualify-satsen.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Argument Beskrivning
*fieldlist

En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Se dokumentationen till Qualify-satsen för ytterligare information.

Example 1:  

Unqualify *;

Example 2:  

Unqualify TransID;

See also