Gå till huvudinnehåll

Star

PÅ DEN HÄR SIDAN

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Satsen Star is bör inte användas i skriptets datadel (under Section Application) om section access används. Det finns dock fullständig support för stjärntecknet i de skyddade fälten i Section Access-delen i skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita Star is-satsen, eftersom detta alltid är implicit i section access.

Begränsningar

 • Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av satsen Unqualify, eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel info-load-tabeller eller mapping-load-tabeller.
 • När stjärntecknet används i ett reducerande fält (ett fält som länkar till data) i section access, representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan finnas i data men som inte listas i section access.
 • Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon sorts datareduktion utanför Section Access-området.

Example:  

Exemplet nedan är ett utdrag av dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

 • Tecknet Star är *.
 • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
 • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
 • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
 • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UNDANTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
 • USER5 har ett “*” tillagt, vilket innebär att alla listade fält i OMIT är otillgängliga. Stjärntecknet * betyder alla angivna värden, inte alla värden i fältet.
 • Användaren USER5 kan inte se fälten SALES, WAREHOUSE eller EMPLOYEES men användaren kan se fältet ORDERS.