Gå till huvudinnehåll

SQLColumns

PÅ DEN HÄR SIDAN

SQLColumns

Satsen sqlcolumns returnerar ett antal fält som beskriver kolumnerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, connect, till.

Syntax:  

SQLcolumns

 

Fälten kan kombineras med fält som genererats av sqltables- och sqltypes-kommandona för att ge en bra överblick över en viss databas. De tolv standardfälten är följande:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

COLUMN_NAME

DATA_TYPE

TYPE_NAME

PRECISION

LENGTH

SCALE

RADIX

NULLABLE

REMARKS

För en detaljerad beskrivning av fälten, se en referenshandbok om ODBC.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLcolumns;

Observera: Vissa ODBC-drivrutiner kanske inte stöder det här kommandot. Vissa ODBC-drivrutiner kan ge ytterligare fält.