Gå till huvudinnehåll

Force

PÅ DEN HÄR SIDAN

Force

force-satsen tvingar QlikView att tolka fältnamn och fältvärden i efterföljande LOAD- och SELECT-satser som att de är skrivna med enbart versaler, enbart gemener, inledande versaler eller som de uppträder (blandat). Med hjälp av denna sats är det möjligt att koppla fältvärden från tabeller med olika konventioner.

Syntax:  

Force ( capitalization | case upper | case lower | case mixed )

 

Standard är force case mixed. Konventionen som specificeras genom denna sats används fram tills en ny force-sats påträffas.

I behörighetssektionen har force-satsen ingen effekt: ingen skillnad görs här mellan versaler och gemener vid laddning av fälten.

 

Exempel Resultat

Det här exemplet visar hur du tvingar fram inledande versaler.

FORCE Capitalization;

Capitalization:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabellen Capitalization innehåller följande värden:

Ab

Cd

Ef

Gh

Alla värden skrivs med inledande versal.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram versaler:

FORCE Case Upper;

CaseUpper:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabellen CaseUpper innehåller följande värden:

AB

CD

EF

GH

Alla värden skrivs med versaler.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram gemener.

FORCE Case Lower;

CaseLower:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabellen CaseLower innehåller följande värden:

ab

cd

ef

gh

Alla värden skrivs med gemener.

Det här exemplet visar hur du tvingar fram både gemener och versaler.

FORCE Case Mixed;

CaseMixed:

LOAD * Inline [

ab

Cd

eF

GH

];

Tabellen CaseMixed innehåller följande värden:

ab

Cd

eF

GH

Alla värden står som de visas i skriptet.

See also