Gå till huvudinnehåll

Execute

PÅ DEN HÄR SIDAN

Execute

Execute-satsen använda för att köra andra program medan QlikView läser in data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Syntax:  

execute commandline

Arguments:  

Argument Beskrivning
commandline

En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet.

Aktivera Execute i QlikView

Som standard går det inte att exekvera Execute-satser vid omladdning i QlikView Server eller QlikView Desktop. Du kan aktivera Execute-kommandot manuellt i QlikView Server- och QlikView Desktop-installationer.

QlikView Server

Du kan aktivera Execute-satser för QlikView Server genom att modifiera QlikView Batch Settings.ini-filen.

Gör följande:

  • Navigera till C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch och öppna Settings.ini-filen.
  • Leta upp raden AllowExecuteCommand ange värdet 1 som nedan:
    AllowExecuteCommand=1

När du nu kör omladdning av dokumentet från QlikView Management Console, aktiveras Execute-satserna.

Observera: Exekveringen av en Execute-sats registreras i QlikView Batch-(QVB) loggfilen. Öppna Settings.ini-filen i C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch för att generera QlikView Batch-loggfiler när du kör skriptet i QlikView Server, och lägg till följande flagga:
EnableQVBLog=1

QlikView Desktop

Gör följande:

  • Klicka på listrutan InställningarQlikView Desktops startsida och välj Användarinställningar...
  • Välj Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser) på fliken Säkerhet för att kunna förbigå säkerhetsinställningar.
Observera: Inställningen Skript (Tillåt skrivning till databas och exekvering av satser) måste alltid vara aktiverad om du vill tillåta Execute-satser i skriptet.
Se: Användarinställningar: Säkerhet
  • Öppna det QlikView-dokument där du vill utföra Execute-satsen, och öppna Skriptredigeraren genom att välja Redigera skript... i listrutemenynArkiv.
  • Gå till fliken Inställningar i den nedre delen av Skriptredigerarfönstret och välj Exekvera externa program.

Nu kan du exekvera en sats i skriptet under omladdning.

Det går att exekvera en sats under omladdning även om inställningen Exekvera externa program inte har aktiverats i Skriptredigerarens inställningar. I sådana fall visas fönstret Säkerhetsvarning varje gång du kör ett skript med en Execute-sats. Välj Förbigå säkerhetsinställningar, exekvera den här satsen bland alternativen i fönstret Säkerhetsvarning för att låta skriptet köra Execute-satsen.

Observera: Exekveringen av en Execute-sats registreras i loggfiler. Välj Dokumentegenskaper... från listrutemenyn Inställningar och välj Generera loggfil på fliken Allmänt för att aktivera loggfilsgenerering när du kör skriptet i QlikView Desktop.

Example:  

Execute "C:\Program Files\Office12\Excel.exe";

Execute "winword macro.doc";

Execute cmd.exe /C "C:\BatFiles\Log.bat";

Observera: /C är en parameter till cmd.exe och är obligatorisk.