Gå till huvudinnehåll

Directory

PÅ DEN HÄR SIDAN

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog du ska leta efter datafiler i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.

Syntax:  

Directory[path]

 

Om Directory-satsen används utan någon path eller utelämnas kommer QlikView att leta i QlikView-arbetskatalogen.

Working directory

Arguments:  

Argument Beskrivning
path

En text som kan tolkas som sökvägen till qvw-filen.

Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

Directory c:\userfiles\data;

See also