Gå till huvudinnehåll

Binary

Satsen binary används för att ladda data från ett annat QlikView-dokument, inklusive section access-data. Layoutinformation läses inte in.

Vi rekommenderar att du bara läser in data med binary-satsen från dokument med en optimerad datamodell, det vill säga en datamodell som inte innehåller några syntetiska nycklar. Om du läser in data från ett dokument som innehåller syntetiska nycklar som bara hänvisar till andra syntetiska nycklar kanske inte hela datauppsättningen läses in.

Syntetiska nycklar

Observera: Endast en binary sats tillåts i skriptet, och det måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename Filens namn, inklusive filkomplementet .qvw.
path

Sökvägen till filen, antingen absolut eller relativt till den .qvw-fil som innehåller denna skriptrad. En absolut sökväg krävs om filen inte finns i QlikView-sökvägen.

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativt till det dokument som innehåller denna skriptrad.

    Example: data\