Gå till huvudinnehåll

When

Prefixet eller suffixet when används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig if..end if-sats.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

 

statement eller exitstatement exekveras bara om villkoret utvärderas till True.

Prefixet when får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare when- eller unless-prefix.

Syntax:  

Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statement Alla QlikView-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement Ett exit for-, exit do- eller exit sub-tillägg eller en exit script-sats.

Examples:  

exit script when A=1;

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;