Gå till huvudinnehåll

Inner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Inner

Prefixen join och keep kan inledas med prefixet inner.Om det används före join anger det att inner join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Om det används framför keep, anger det att båda rådatatabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i QlikView.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatement eller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example 1:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

De två tabellerna i keep-exemplet associeras givetvis via A.