Gå till huvudinnehåll

Info

PÅ DEN HÄR SIDAN

Info

Prefixet info används för att länka extern information, såsom en textfil, en bild eller en video till ett fältvärde.

Syntax:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Om ett stycke extern information, såsom en textfil, en bild eller en video, ska länkas till ett fältvärde, görs detta i en tabell som läses in med hjälp av ett info-prefix. (i vissa fall kan det vara bättre att lagra informationen inuti qvw-filen, med hjälp av bundle-prefixet. Tabellen får endast innehålla två kolumner, den första med namnen på de fält som ska fungera som nycklar, den andra med informationselementen, exempelvis bildernas filnamn.

Detsamma gäller exempelvis en bild från ett databashanteringssystem. På ett binärt fält, en blobb, gör info select-satsen en implicit bundle, dvs binära data kommer att hämtas omedelbart och sparas i qvw. Binära data måste vara det andra fältet i en SELECT-sats.

Example:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Resultat:

Enbart LinkedField blir synligt som ett fältnamn.

Om du lägger till ett textobjekt på arket med återgivningen inställd på Bild och anger texten =Info(LinkedField) kommer textobjektet att visa bildens filnamn.