Gå till huvudinnehåll

Image_Size

PÅ DEN HÄR SIDAN

Image_Size

Denna sats används med prefixed Info eller Bundle för att ändra storlek på bilder från databashanteringssystemet så att de får plats i fälten.

Syntax:

Bundle [Image_Size(width,height )] ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
width Bildens bredd anges i pixlar.
height Bildens höjd anges i pixlar.

Example:  

En miniatyr för varje bild i mappen MyPictures lagras i QlikView-dokumentet. Bilderna behåller bredd- och höjdförhållandet.

for each vBundleExt in 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'png', 'jif', 'jfi'

for each vBundleFoundFile in filelist( GetFolderPath('MyPictures') & '\*.'& vBundleExt )

BundleFileList:

BUNDLE IMAGE_SIZE(20, 20) Info Load FileLongName, FileLongName;

Load @1:n as FileLongName Inline "$(vBundleFoundFile)" (fix, no labels);

Next vBundleFoundFile

Next vBundleExt

See also