Gå till huvudinnehåll

RangeXIRR - skriptfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeXIRR - skriptfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna den interna avkastningsgraden för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Syntax:  

RangeXIRR(values, dates[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
values Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
dates Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel Resultat

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

Returnerar 0,1532

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeXIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeXIRR för varje post i tabellen.
RangeID RangeXIRR
1 -
2 0.5893
3 0.5089
4 0.4476
5 0.4476
6 2.5886