Gå till huvudinnehåll

LongMonthNames

Formatet som definieras ersätter operativsystemets format för långa månadsnamn (regionala inställningar).

Syntax:  

LongMonthNames

Example:  

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June;July;August;September;October;November;December';

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view