Gå till huvudinnehåll

FirstMonthOfYear

Inställningen definierar vilken månad som ska användas som inledande månad på året, och kan användas för att definiera brutna räkenskapsår, exempelvis ett som inleds den 1 april.

Giltiga inställningar är 1 (januari) till 12 (december). Standardinställningen är 1.

Syntax:  

FirstMonthOfYear

Example:  

Set FirstMonthOfYear=4; //Sets the year to start in April

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view