Gå till huvudinnehåll

Exists - skriptfunktion

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i laddningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE och kan alltså användas i where-satsen i en LOAD-sats eller en IF-funktion.

Observera: Du kan även använda Not Exists() för att avgöra om ett fältvärde inte har laddats, men du bör vara försiktig med att använda Not Exists() i en where-sats. Funktionen Exists() testar både tidigare laddade tabeller och tidigare laddade värden i den aktuella tabellen. Alltså laddas bara den första förekomsten. När den andra förekomsten påträffas har värdet redan laddats. Mer information finns i exemplen.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr] )

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name

Namnet på det fält du vill söka efter ett värde i. Du kan använda ett explicit fältnamn utan citattecken.

Fältet måste redan vara laddat av skriptet. Det innebär att du inte kan referera till ett fält som laddas i en sats senare i skriptet.

expr

Värdet som du vill kontrollera om det finns. Du kan använda ett explicit värde eller ett uttryck som refererar till ett eller flera fält i den aktuella LOAD-satsen.

Observera: Du kan inte referera till fält som inte finns med i den aktuella LOAD-satsen.

Det här argumentet är valfritt. Om du utesluter det kommer funktionen att kontrollera om värdet för field_name i den aktuella posten redan finns.