Gå till huvudinnehåll

Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett uttryck numeriskt i det talformat som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det datumformat som definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyDecimalSep som har angetts i laddningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används det värde för MoneyThousandSep som har angetts i laddningsskriptet.