Gå till huvudinnehåll

Dual - skript- och diagramfunktion

Dual() kombinerar ett tal och en sträng till en enda post, så att talrepresentationen av posten kan användas för sortering och beräkning, samtidigt som strängvärdet kan användas för visning

Syntax:  

Dual(text, number)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Strängvärdet som ska användas i kombination med talargumentet.
number Talet som ska användas i kombination med strängen i strängargumentet.

I QlikView är alla fältvärden potentiellt duala värden. Detta innebär att fältvärdena både kan ha ett numeriskt värde och ett textvärde. Exempelvis kan ett datum ha det numeriska värdet 40908 och textrepresentationen '2011-12-31'.

När flera dataelement som läses in i ett fält har olika textsträngar men samma numeriska värde, kommer de alla att dela den första textsträngen.

Tips: Funktionen dual används vanligen tidigt i skriptet, innan andra data har lästs in i det berörda fältet, för att skapa denna första textsträng som kommer att visas i listboxar.