Gå till huvudinnehåll

weekend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden på den sista dagen (söndag) i kalenderveckan som innehåller date. Standardformatet för utdata är det DateFormat som är angivet i skriptet.

Syntax:  

WeekEnd(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Om du inte specificerar first_week_day, kommer värdet för variabeln FirstWeekDay att användas som den första dagen i veckan.

Om du vill använda en annan dag som den första dagen i veckan ska du ställa in first_week_day till:

  • 0 för måndag
  • 1 för tisdag
  • 2 för onsdag
  • 3 för torsdag
  • 4 för fredag
  • 5 för lördag
  • 6 för söndag

Den siffra som returneras av funktionen kommer nu att använda den första dag i veckan som du har ställt in med first_week_day som bas (0).

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view