Gå till huvudinnehåll

setdateyearmonth - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen tar som indata en timestamp, en month och ett year och uppdaterar timestamp med det year och den month som har angetts i indata..

Syntax:  

SetDateYearMonth (timestamp, year, month)

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
year Ett fyrsiffrigt årtal.
month En en- eller tvåsiffrig månad.