Gå till huvudinnehåll

setdateyear - skript- och diagramfunktion

Den här funktionen tar som indata en timestamp och ett year och uppdaterar timestamp med det year som har angetts i indata. 

Syntax:  

setdateyear (timestamp, year)

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
year Ett fyrsiffrigt årtal.