Gå till huvudinnehåll

quarterstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_yea]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.