Gå till huvudinnehåll

now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan. Standardvärdet är 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (tid för senast slutförda dataladdning)
1 (tid då funktionen anropades)
2 (tid då dokumentet öppnades)

Observera: Om du använder funktionen i ett laddningsskript resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Exempel Resultat

now( 0)

Returnerar den tidpunkt då den sista dataläsningen slutfördes.

now( 1)

  • Vid användning i ett diagramuttryck returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet.
  • Vid användning i ett laddningsskript returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

now( 2)

Returnerar tidpunkten då dokumentet öppnades.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view