Gå till huvudinnehåll

maketime - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar hh, minuter mm och sekunder ss.

Syntax:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
hh Timmen i form av ett heltal.
mm

Minuten i form av ett heltal.

Om ingen minut angivits, antas 00.

ss

Sekunden i form av ett heltal.

Om ingen sekund angivits, antas 00.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view