Gå till huvudinnehåll

inmonthtodate - skript- och diagramfunktion

Returnerar True om timestamp ligger inom den del av månaden som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InMonthToDate (timestamp, base_date, period_no)

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden.
period_no

Månadens startpunkt kan flyttas med period_no.period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view