Gå till huvudinnehåll

inmonthstodate - skript- och diagramfunktion

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör finns inom delen av månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, tredjedelens år eller halvåret fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
n_months

Antalet månader som definierar perioden. Ett heltal eller ett uttryck som resulterar i ett heltal som måste vara ett av följande: 1 (motsvaras av inmonth() -funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (tredjedels år), eller 6 (halvår).

timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera perioden.
period_no

Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.

first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view