Gå till huvudinnehåll

dayname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som visar datumet med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på dagen som innehåller time.

Syntax:  

DayName(time[, period_no [, day_start]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
time Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start. Till exempel betecknar 0,125 03.00.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view