Gå till huvudinnehåll

converttolocaltime - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

converttolocaltime - skript- och diagramfunktion

Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde.

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
timestamp Det datum som ska utvärderas som en tidsangivelse eller det uttryck som resulterar i en tidsangivelse och ska konverteras, till exempel ”2012-10-12”.
place

En plats eller en tidszon från tabellen över platser och tidszoner nedan. Du kan även använda GMT ellerUTC för att definiera lokal tid. Följande värden och tidsförskjutningsvärden är giltiga:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Observera: Du kan bara använda standardinställda tidsförskjutningar. Det går inte att använda en godtycklig tidsförskjutning, till exempelGMT-04:27.
ignore_dst Ställ in på True om du vill ignorera DST (sommartid).

Resultatet justeras för sommartid, såvida inte ignore_dst har ställts in på True.

Platser och tidszoner

Funktionen ConvertToLocalTime hämtar information om platser och tidszoner runt om i världen från Windows-registret. Detta betyder att för att funktionen ska fungera måste namnet på den plats som du vill använda matcha motsvarande namn i Windows-registret.

Det exakta namn som finns registrerat för en plats i Windows-registret kan också komma att ändras utifrån språkinställningarna i din Windows-installation. Vissa städer och länder stavas nämligen olika på olika språk.

Den kompletta listan över platser och tidszoner i Windows-registret hittar du här:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Du kan även hitta listan över tidszoner och platser i Windows kontrollpanel. Öppna Kontrollpanelen, klicka på Datum och tid och därefter Ändra tidszon. Den kompletta listan över städer och länder inom varje tidszon finns i listrutan.

Använda GMT-förskjutning tillsammans med DST

Efter att ICU (International Components for Unicode)-bibliotek implementerades i QlikView November 2018, krävs ytterligare latitudinformation när GMT (Greenwich Mean Time)-förskjutningar används i kombination med DST (Daylight Saving Time).

GMT är en longitudiell (öst-väst) förskjutning, medan DST är en longitudiell (nord-syd) förskjutning. Till exempel har Helsingfors (Finland) och Johannesburg (Sydafrika) samma GMT+02:00-förskjutning, men de har inte samma DST-förskjutning. Det innebär att utöver GMT-förskjutningen kräver varje DST-förskjutning information om den lokala tidszonens latitudiella position (indata om geografisk tidszon) för att få fullständig information om lokala DST-förhållanden.