Gå till huvudinnehåll

addyears - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n år efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n år före startdate.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
startdate

Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.

n Antal år som ett positivt eller negativt heltal.