Gå till huvudinnehåll

addmonths - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Typ av returdata: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
startdate Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode mode anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Om indata-datumet är den 28 eller högre och mode är satt till 1, returnerar funktionen ett datum som ligger lika långt från månadens slut som indata-datumet. Standardläget är 0.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view