Gå till huvudinnehåll

Only - skriptfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om posterna inom varje grupperat resultat, enligt vad som definierats av group by-satsen, endast innehåller ett enda numeriskt värde så returneras det här värdet. Annars returneras NULL

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: dual

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

 

MyUniqIDCheck

1

eftersom enbart kund Astrida har fullständiga register som omfattar CustomerID.