Gå till huvudinnehåll
Tips:

Utnyttja din investering i QlikView till att arbeta med analyser på ett modernt sätt.

QlikView Personal Edition

Qlik erbjuder en gratisversion av QlikView för personligt bruk. Den är avsedd för privatpersoner, studenter och små uppstartsföretag. QlikView Personal Edition är en fullständig QlikView Desktop-produkt och använder samma installationspaket. Den enda skillnaden är att QlikView Personal Edition körs utan licensnyckel.

Om du och ditt företag bestämmer er för att köpa en fullständig QlikView-licens, blir den här Personal Edition-installationen automatiskt en fullständig Qlik View Desktop utan att du behöver lägga till något mer program eller göra några ändringar i QlikView-dokumenten.

QlikView Personal Edition har inga begränsningar vad gäller tid eller funktioner. Det finns dock några saker som kan vara bra att tänka på vad gäller hanteringen av QlikView-dokument. I QlikView Personal Edition sparas alla dokument med en användarnyckel som binder filen till den dator den skapades på. Detta medför:

  • QlikView Personal Edition kan endast öppna filer som skapats av just den kopian av QlikView. Det betyder att du inte kan använda dina QlikView-dokument med QlikView Personal Edition på olika datorer, inte kan dela QlikView-dokument med en annan oregistrerad användare eller öppna ett QlikView-dokument från en annan användare (förutom dokument som skapats särskilt för personlig användning av Qlik). Dokument som skapats i QlikView Personal Edition kan dock användas med en licensierad kopia av QlikView Desktop och de kan även publiceras på en QlikView Server.
  • Du kan inte importera fullständig dokumentlayout (ark/objekt/säkerhetsinställningar osv. i XML-format utan data) till QlikView Personal Edition.

Om du byter dator kan du inte öppna tidigare skapade dokument med QlikView Personal Edition. I dessa fall kan du välja att återställa dina filer. När du återställer filen genereras en ny användarnyckel och tilldelas det gamla dokumentet och används för alla efterföljande filer, inte enbart för den aktuella filen. När du har återställt filen kan den inte längre användas på den dator den skapades på.

I QlikView får användarnyckeln ändras fyra gånger för ett dokument. Efter det får du felmeddelandet ”Key length has reached its maximum” och dokumentet kan inte öppnas. Den enda möjligheten är då att börja om från början.

Därför ska du inte återställa QlikView-dokument som du inte har skapat själv (från ett forum eller kollega osv.). Du förbrukar då ett av de fyra giltiga försöken.

Som användare av QlikView Personal Edition kan du när som helst uppgradera programmet till en nyare version och fortsätta arbeta med dina dokument. Nya versioner kan hämtas på QlikViews webbplats och installeras på den dator du använder.

Do the following:

  1. Gå till Qliks webbplats.
  2. Klicka på Log in (Logga in) längst upp till höger. Logga in med ett registrerat kund- eller partnerkonto.
  3. I huvudmenyn går du till Support > Product Downloads & Upgrades (Produktnedladdningar och uppgraderingar).

    Qlik website main menu, showing path to Product Downloads.

  4. Klicka på knappen Get started (Komma igång). Klicka på QlikView i huvudmenyn.

  5. I menyn till vänster kan du filtrera dina alternativ.
Observera: Om du har så många försök att återställa som är möjligt hjälper det inte att hämta en ny version eller samma version igen.

Användare med QlikView Personal Edition är inte berättigade till support från Qlik via telefon eller e-post. De kan dock få utmärkt support för QlikView från våra engagerade användare på Qlik Community. Allt innehåll är tillgängligt för våra medlemmar, men du måste registrera dig för att kunna lägga upp frågor i forumet, hämta filer eller anmäla dig till olika utbildningar.

Ett av de bästa sätten att få reda på mer om funktionerna i QlikViews är att ta introduktionskurserna, som kan ge praktiska tips som uttrycksexempel, kodblock och råd om design. Introduktionskursen och motsvarande filer kan hämtas på QlikView hämtningssida. Även dessa dokument är anpassade för QlikView Personal Edition.